Dr. Lakatos Botond

Dr. Lakatos Botond

Lakatos Botond a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán 2006-ban végzett summa cum laude minősítéssel. Azt követően a Semmelweis Egyetem infektológus rezidenseként, majd szakorvosjelöltként a Szent László Kórház több infektológiai osztályán dolgozott.

Jelenleg a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológia Intézet Infektológiai Osztályán dolgozik főorvosként, és a Semmelweis Egyetem Infektológiai Tanszéki Csoportjában egyetemi tanársegéd.

Az Európai Klinikai Mikrobiológiai és Infektológiai Társaság (ESCMID) ifjúsági szekciójának egyik alapító tagja, majd éveken át vezetőségi tag és kincstárnok. 2012 és 2014 között az Európai AIDS Klinikai Társaság (EACS), a Nemzetközi Infektológiai Társaság (ISID) és a Svájci Infektológiai Társaság (SSI) ösztöndíjaival Spanyolországban, majd Svájcban klinikai kutatási tevékenységet folytatott.

2020-ban a Gorgas Nemzetközi Trópusi Medicina Képzésen vett részt Peruban; emellett több fejlődő országban szerzett klinikai jártasságot. Tapasztalt egyetemi oktató, elismert posztgraduális képzéseken angol, illetve magyar nyelven ad elő. Számos hazai és nemzetközi közlemény első-, vagy társszerzője. Több hazai és nemzetközi szakmai társaság tagja, illetve nemzetközi együttműködés hazai képviselője. Infektológiai és trópusi medicina szakvizsgával rendelkezik.

A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában PhD fokozatot szerzett HIV fertőzött páciensek körében végzett tudományos munkáival. Témavezetése alatt számos szakdolgozat született, a Tudományos Diákköri pályamunka keretein belül a legtöbb hallgatója helyezetet ért el, illetve dicséretben részesült. Főbb érdeklődési területei a minőségfejlesztés infektológiai betegek ellátásában, konzultatív infektológia, HIV terápia, csökkent immunitásúak infekciói, trópusi medicina, global health, antimikróbiális stewardship.